Czuły Barbarzyńca

Seweryn Kuśmierczyk
Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

„WESELE”. FILMOWA MANDALA

Pod redakcją naukową Seweryna Kuśmierczyka
Seria Monografie Arcydzieł Polskiego Kina

ISBN 978-83-950455-0-9Kuśmierczyk - Wesele - filmowa mandala

Monografia przynosi nowe, całościowe ujęcie analityczno-interpretacyjne filmu „Wesele” Andrzeja Wajdy.

Przedstawione zostały wieloletnie zmagania reżysera z problemem adaptacji filmowej dramatu Stanisława Wyspiańskiego wraz z analizą powstałych materiałów literackich. W tomie znalazł się opracowany krytycznie scenopis Andrzeja Wajdy, Witolda Sobocińskiego i Andrzeja Kotkowskiego.

Kolejne rozdziały są poświęcone szczegółowym analizom scenografii i sztuki operatorskiej, kolorystyce filmu i cytatom malarskim, a także wnikliwemu omówieniu montażu oraz sposobu realizacji warstwy dźwiękowej i znaczeniu muzyki. Zostały także przedstawione obecne w filmie konteksty kulturowe i antropologiczne. Rozdziały dopełniają się wzajemnie dzięki zastosowaniu wspólnej metodologii – analizy antropologiczno-morfologicznej, ukazując film jako w pełni odkrywcze i niepowtarzalne wykonanie dramatu Stanisława Wyspiańskiego.

Osobny rozdział ukazuje - na podstawie dzienników Andrzeja Wajdy z lat 1962–1972 – przebieg związanego z „Weselem” procesu twórczego z punktu widzenia reżysera.

Odrębne rozdziały omawiają recepcję filmu w Polsce i za granicą.

W monografii zostały wykorzystane liczne materiały źródłowe z Filmoteki Narodowej i Archiwum Andrzeja Wajdy oraz wiedza zgromadzona przez autorów rozpraw w czasie rozmów przeprowadzonych ze współtwórcami filmu – aktorami i członkami zespołu realizatorów.
Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

„FARAON”. ROZMOWY O FILMIE

Pod redakcją Seweryna Kuśmierczyka
Seria Monografie Arcydzieł Polskiego Kina

ISBN 978-83-94709-08-2Kuśmierczyk - Faraon - rozmowy o filmie

Książka jest zbiorem szesnastu rozmów z twórcami filmu „Faraon” (1966) w reżyserii Jerzego Kawalerowicza, uzupełnionych wypowiedzią oceniającego film egiptologa. Zawiera także bardzo liczne, unikalne zdjęcia z okresu realizacji. Rozmowy przedstawiają pracę filmowców uczestniczących w jednym z największych i najtrudniejszych przedsięwzięć w historii polskiej kinematografii.

Dokonania poszczególnych twórców, reprezentujących różne zawody filmowe, są przedstawione poprzez ukazanie tajników ich pracy na planie filmu. Wielogłosowa całość przynosi także spójny i wieloaspektowy obraz pracy i osobowości Jerzego Kawalerowicza.

Przekazane przez Rozmówców informacje są nieocenionym źródłem wiedzy na temat procesu przygotowań, założeń artystycznych, konkretnych zadań wykonywanych na planie, szczegółów warsztatowych i technicznych. Są to również bardzo osobiste wypowiedzi dotyczące wysiłku związanego z wieloma miesiącami pracy na pustyni.

Książka udowadnia, że na planie „Faraona” czas się zatrzymał i można dziś w fascynujący sposób opowiadać o idei filmu zawartej w scenografii, o sztuce operatorskiej, organizacji planu i kierowaniu tysiącami statystów, zadaniach stojących przed aktorami w poszczególnych scenach i ujęciach, o charakteryzacji, kostiumach, precyzji wykonania rekwizytów, o procesie komponowania muzyki i pracy nad udźwiękowieniem.

O realizacji filmu Faraon opowiadają:

reżyser JERZY KAWALEROWICZ (tekst archiwalny)
operator JERZY WÓJCIK
scenograf JERZY SKRZEPIŃSKI
aktor JERZY ZELNIK
aktor RYSZARD RONCZEWSKI
operator WIESŁAW ZDORT
II operator WITOLD SOBOCIŃSKI
II reżyser ANDRZEJ CZEKALSKI
kostiumografka BARBARA PTAK
twórczyni charakteryzacji TERESA TOMASZEWSKA
kostiumografka MARIA CZEKALSKA
kompozytor ADAM WALACIŃSKI (tekst archiwalny)
konsultantka muzyczna ANNA IŻYKOWSKA-MIRONOWICZ
kierownik planu ARKADIUSZ ORŁOWSKI
kierownik produkcji JERZY RUTOWICZ
asystent reżysera HENRYK BIELSKI
egiptolog KAMIL OMAR KURASZKIEWICZ
Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

„FARAON”. POETYKA FILMU

Pod redakcją naukową Seweryna Kuśmierczyka
Seria Monografie Arcydzieł Polskiego Kina

ISBN 978-83-94709-00-6Kuśmierczyk - Faraon - rozmowy o filmie

Monografia przynosi całościowe spojrzenie na film „Faraon” Jerzego Kawalerowicza, jedno z arcydzieł sztuki filmowej.

Rozdziały analityczno-interpretacyjne zostały poświęcone warstwie plastycznej obejmującej scenografię i rekwizyty (z uwzględnieniem okresu przygotowań), reżyserii i grze aktorskiej, środkom wyrazu należącym do sztuki operatorskiej, aspektom montażu filmowego, ukształtowaniu warstwy sonorystycznej, analizie obecnej w filmie muzyki.

Przyjęta formuła monograficzna rozszerza perspektywę czasową spojrzenia na dzieło. Szczegółowa analiza elementów poetyki filmu, jego struktury i kompozycji, obejmująca także zagadnienia realizacyjne i warsztatowe, została uzupełniona rozprawą poświęconą problematyce ekranizacji powieści Bolesława Prusa, analizującą nowele filmowe, kolejne wersje scenariusza i scenopis wraz z ich porównaniem z pierwowzorem literackim. Osobne rozdziały omawiają recepcję filmu w Polsce i za granicą, różnice pomiędzy dwiema reżyserskimi wersjami filmu oraz zagadnienia rekonstrukcji cyfrowej „Faraona”. Rozdziały dopełniają się wzajemnie dzięki zastosowaniu wspólnej metodologii – analizy antropologiczno-morfologicznej.

W monografii zostały wykorzystane bardzo liczne materiały archiwalne oraz wręcz bezcenna wiedza źródłowa zgromadzona przez autorów rozpraw w czasie rozmów przeprowadzonych z reprezentującymi różne zawody filmowe twórcami Faraona.