Czuły Barbarzyńca

CZUŁY BARBARZYŃCA PRESS kontynuuje działalność wydawniczą istniejącego w latach 1993–2004 Świata Literackiego (wywodzącego się z kolei z noszącego tę samą nazwę pisma literackiego, które ukazywało się w latach 1991–1993).


Wydawnictwo ma w swym dorobku kilkaset tytułów z zakresu literatury pięknej polskiej i obcej, eseistyki i krytyki literackiej oraz książki dla dzieci. Nazwa wydawnictwa – oraz księgarni Czuły Barbarzyńca (od 2002 roku) i Fundacji Czułego Barbarzyńcy (od 2013 roku) – narodziła się z podziwu dla czeskiego pisarza Bohumila Hrabala i jego niezwykłej książki (Czuły barbarzyńca / Něžný barbar / Tender Barbarian) o przyjaźni i twórczym eksperymentowaniu.

CZULY BARBARZYNCA PRESS successfully continues the activity of Świat Literacki publishing house, operating in 1993–2004 (its name originating from a literary magazine published between 1991–1993).

It was the title of Czuly barbarzynca (Nezny barbar / Tender Barbarian), an extraordinary book by a Czech writer Bohumil Hrabal, that kickstarted the name of both the publishing house and the bookshop Czuly Barbarzynca (existing since 2002) and Fundacja Czulego Barbarzyncy (existing since 2013).

We have so far published several hundred titles of Polish and foreign fiction, essays, poetry, drama and books for children.